ชุด มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

ชุด มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

9,615 บาท

(KSPN-103-D1-116) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDBT24NUV2S
รุ่น FDBT30NUV2S
P/N : AD0606D4G55-01
(มอเตอร์+โบว์เวอร์)

9,615 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-116) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDBT24NUV2S
รุ่น FDBT30NUV2S
P/N : AD0606D4G55-01
(มอเตอร์+โบว์เวอร์)

KSPN