ชุด มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

ชุด มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

5,095 บาท

(KSPN-103-D1-105) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDBT18NUV2S
P/N : AD0607D2G55-02
(มอเตอร์+โบว์เวอร์)

5,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-105) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDBT18NUV2S
P/N : AD0607D2G55-02
(มอเตอร์+โบว์เวอร์)

KSPN