ชุด มอเตอร์ แฟนคอยล์ FOCUS

ชุด มอเตอร์ แฟนคอยล์ FOCUS

4,725 บาท

(KSPN-103-F3-013) (F3-FOCUS)
รุ่น AFT36R
(มอเตอร์ แฟนคอยล์ + โบว์เวอร์ + ฝาครอบ)

4,725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-F3-013) (F3-FOCUS)
รุ่น AFT36R
(มอเตอร์ แฟนคอยล์ + โบว์เวอร์ + ฝาครอบ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย