ชุด เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CENTRAL AIR

ชุด เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CENTRAL AIR

2,365 บาท

(KSPN-103-C1-383) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น SF25FA
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม + กล่องดำ)

2,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-383) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น SF25FA
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม + กล่องดำ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด