ชุด เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) TRANE

ชุด เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) TRANE

3,595 บาท

(KSPN-103-T1-249) (T1-TRANE)
รุ่น MCXA36HB5WAA
รุ่น MCXB42HB5WAA
P/N : 024-2103-SP + 024-2099-SP
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม + กล่องดำ)

3,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-249) (T1-TRANE)
รุ่น MCXA36HB5WAA
รุ่น MCXB42HB5WAA
P/N : 024-2103-SP + 024-2099-SP
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม + กล่องดำ)

KSPN