ชุด เทอร์โมรูม DAIKIN

ชุด เทอร์โมรูม DAIKIN

3,250 บาท

(KSPN-103-D1-291) (D1-DAIKIN)
P/N : 2532990
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม)

3,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-291) (D1-DAIKIN)
P/N : 2532990
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด