ชุด เทอร์โมรูม DAIKIN

ชุด เทอร์โมรูม DAIKIN

3,135 บาท

(KSPN-103-D1-051) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFV08KY1
P/N : SDR4040831
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม + กล่องดำ)

3,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-051) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFV08KY1
P/N : SDR4040831
(แป้นเทอร์โมรูม + สายเทอโมรูม + กล่องดำ)

KSPN