ชุด เทอร์โมรูม TRANE

ชุด เทอร์โมรูม TRANE

3,215 บาท

(KSPN-103-T1-306) (T1-TRANE)
P/N : 024-1132
(ตัวยิง+กล่องคอนโทรล+ตัวรับสัญญาณ+สายเทอร์โมรูม)

3,215 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-306) (T1-TRANE)
P/N : 024-1132
(ตัวยิง+กล่องคอนโทรล+ตัวรับสัญญาณ+สายเทอร์โมรูม)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด