(รหัสสินค้า : 014044) ดอกสว่างเจาะปูน แบบโรตารี ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 014044) ดอกสว่างเจาะปูน แบบโรตารี ขนาด 6 หุน (3/4)

495 บาท

(KSPN-014-25-101)(25-สว่าน ดอกสว่าน)
ขนาด 6 หุน (3/4)(ขนาด 19 mm)

Placeholder

495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-25-101)(25-สว่าน ดอกสว่าน)
ขนาด 6 หุน (3/4)(ขนาด 19 mm)

KSPN

KSPN-014-25-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ดอก