ตะแกรงครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง SAIJO DENKI

ตะแกรงครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง SAIJO DENKI

765 บาท

(KSPN-103-S1-129) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SOS-25C-S-STMP1
P/N : 6SP131A-00015

765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S1-129) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SOS-25C-S-STMP1
P/N : 6SP131A-00015
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน