(รหัสสินค้า : 094001) ตะแกรง ครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง ขนาด 16 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 094001) ตะแกรง ครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง ขนาด 16 นิ้ว

115 บาท

(KSPN-094-01-101) (01-แบบกลม)
(ขนาดจริงขอบนอก 17.5 นิ้ว ขนาดรูยึด 16 นิ้ว)
พลาสติก แบบกลม

115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-094-01-101) (01-แบบกลม)
(ขนาดจริงขอบนอก 17.5 นิ้ว ขนาดรูยึด 16 นิ้ว)
พลาสติก แบบกลม

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน