(รหัสสินค้า : 094006) ตะแกรง ครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง ขนาด 20 นิ้ว (B)

(รหัสสินค้า : 094006) ตะแกรง ครอบใบพัดคอนเดนซิ่ง ขนาด 20 นิ้ว (B)

169 บาท

(KSPN-094-01-104) (01-แบบกลม)
(ขนาดจริงขอบนอก 21 นิ้ว ขนาดรูยึด 20 นิ้ว)
พลาสติก แบบกลม

169 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-094-01-104) (01-แบบกลม)
(ขนาดจริงขอบนอก 21 นิ้ว ขนาดรูยึด 20 นิ้ว)
พลาสติก แบบกลม

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน