(รหัสสินค้า : 019007) ตัวตอกขยายท่อทองแดง ขนาด 2.5 หุน (5/16)

(รหัสสินค้า : 019007) ตัวตอกขยายท่อทองแดง ขนาด 2.5 หุน (5/16)

49 บาท

(KSPN-019-13-102) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)

Placeholder

49 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-13-102) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)

KSPN

KSPN-019-13-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน