(รหัสสินค้า : 019010) ตัวตอกขยายท่อทองแดง ขนาด 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 019010) ตัวตอกขยายท่อทองแดง ขนาด 5 หุน (5/8)

62 บาท

(KSPN-019-13-105) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)

Placeholder

62 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-13-105) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)

KSPN

KSPN-019-13-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

อัน