(รหัสสินค้า : 019099) ตัวตอกขยายท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 4 หุน

(รหัสสินค้า : 019099) ตัวตอกขยายท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 4 หุน

325 บาท

(KSPN-019-13-204) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)
Model : 93-S-08
ขนาด 1/2 นิ้ว

Placeholder

325 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-13-204) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)
Model : 93-S-08
ขนาด 1/2 นิ้ว

KSPN

KSPN-019-13-204

Model

93-S-08

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

อัน