(รหัสสินค้า : 019100) ตัวตอกขยายท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 019100) ตัวตอกขยายท่อทองแดง IMPERIAL ขนาด 5 หุน

390 บาท

(KSPN-019-13-205) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)
Model : 93-S-10
ขนาด 5/8 นิ้ว

Placeholder

390 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-13-205) (13-ตัวตอกแบบแยกขนาด)
Model : 93-S-10
ขนาด 5/8 นิ้ว

KSPN

KSPN-019-13-205

Model

93-S-10

P/N

ยี่ห้อ

IMPERIAL

รุ่น

หน่วย

อัน