ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล CARRIER

ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล CARRIER

3,255 บาท

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMC048A7IU
ขนาด 48000 BTU

3,255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMC048A7IU
ขนาด 48000 BTU

KSPN