ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล DAIKIN

ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล DAIKIN

395 บาท

(KSPN-103-D1-132) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTM28PV2S รุ่น FTM18PV2S
P/N : 4019396
(P/N เดิม : 4019396L)

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-132) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTM28PV2S รุ่น FTM18PV2S
P/N : 4019396
(P/N เดิม : 4019396L)

KSPN