ชุด ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล CARRIER

ชุด ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล CARRIER

1,725 บาท

(KSPN-103-C3-487) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HAE036X-10-RAD
P/N : CARR-04-0120-0000023
(แผงคอนโทรลแผงเมนบอร์ + ตัวรับสัญญาณ)

1,725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-487) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HAE036X-10-RAD
P/N : CARR-04-0120-0000023
(แผงคอนโทรลแผงเมนบอร์ + ตัวรับสัญญาณ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน