ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล TRANE

ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล TRANE

1,355 บาท

(KSPN-103-T1-321) (T1-TRANE)
รุ่น CWS067A1R0FA
P/N : 690419730001

1,355 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-321) (T1-TRANE)
รุ่น CWS067A1R0FA
P/N : 690419730001
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง