(รหัสสินค้า : 086063) ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก SP แบบสแตนเลส

(รหัสสินค้า : 086063) ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก SP แบบสแตนเลส

3,775 บาท

(KSPN-086-01-201) (01-ตู้น้ำดื่ม)
แบบถังคว่ำ ตัวตู้แบบแสตนเลส

Placeholder

3,775 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-086-01-201) (01-ตู้น้ำดื่ม)
แบบถังคว่ำ ตัวตู้แบบแสตนเลส

KSPN

KSPN-086-01-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

ตู้