(รหัสสินค้า : 027003) ถังน้ำยาเปล่า KULTHORN (MAG)

(รหัสสินค้า : 027003) ถังน้ำยาเปล่า KULTHORN (MAG)

1,250 บาท

(KSPN-027-02-102) (02-MAG)
ขนาด 13 กก.(สีเขียว)
สำหรับน้ำยา R-22

1,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-027-02-102) (02-MAG)
ขนาด 13 กก.(สีเขียว)
สำหรับน้ำยา R-22

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง