(รหัสสินค้า : 027013) ถังน้ำยาเปล่า MAG

(รหัสสินค้า : 027013) ถังน้ำยาเปล่า MAG

839 บาท

(KSPN-027-02-103) (02-MAG)
ขนาด 5 กก. (สีฟ้า)
สำหรับน้ำยา R-134

839 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-027-02-103) (02-MAG)
ขนาด 5 กก. (สีฟ้า)
สำหรับน้ำยา R-134

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง