(รหัสสินค้า : 027005) ถังน้ำยาเปล่า MAXNUM

(รหัสสินค้า : 027005) ถังน้ำยาเปล่า MAXNUM

795 บาท

(KSPN-027-03-101) (03-MAXNUM)
ขนาด 4 กก.
สำหรับ R-12 / R-22 / 134a

Placeholder

795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-027-03-101) (03-MAXNUM)
ขนาด 4 กก.
สำหรับ R-12 / R-22 / 134a

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง