(รหัสสินค้า : 027006) ถังน้ำยาเปล่า

(รหัสสินค้า : 027006) ถังน้ำยาเปล่า

950 บาท

(KSPN-027-03-102) (03-MAXNUM)
ขนาด 8 กก.
สำหรับ R-12 / R-22 / 134a

Placeholder

950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-027-03-102) (03-MAXNUM)
ขนาด 8 กก.
สำหรับ R-12 / R-22 / 134a

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง