ถังน้ำยาเปล่า MAXNUM ขนาด 8 กก.

ถังน้ำยาเปล่า MAXNUM ขนาด 8 กก.

950 บาท

(KSPN-027-03-102) (03-MAXNUM)
สำหรับ R-12 / R-22 / 134a

Placeholder

950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-027-03-102) (03-MAXNUM)
สำหรับ R-12 / R-22 / 134a

KSPN