(รหัสสินค้า : 036001) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036001) ท่อทองแดง ชนิดบาง ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

549 บาท

(KSPN-036-01-101) (01-แบบม้วน)
เบอร์ #26 (0.40 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร) (KR)

Placeholder

549 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-01-101) (01-แบบม้วน)
เบอร์ #26 (0.40 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร) (KR)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน