(รหัสสินค้า : 036024) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036024) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,395 บาท

(KSPN-036-06-202) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #19 (1.02 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

Placeholder

1,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-06-202) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #19 (1.02 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน