(รหัสสินค้า : 036314) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036314) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 2 หุน (1/4) / ม้วน

1,625 บาท

(KSPN-036-06-101) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #18 (1.20 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

Placeholder

1,625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-06-101) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #18 (1.20 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น