(รหัสสินค้า : 036040) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036040) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

4,995 บาท

(KSPN-036-06-104) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #18 (1.20 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

 

Placeholder

4,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-06-104) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #18 (1.20 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน