(รหัสสินค้า : 036010) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036010) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 4 หุน (1/2) / ม้วน

1,950 บาท

(KSPN-036-01-203) (01-แบบม้วน)
เบอร์ #22 (0.70 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร) (KR)

Placeholder

1,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-01-203) (01-แบบม้วน)
เบอร์ #22 (0.70 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร) (KR)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน