(รหัสสินค้า : 036315) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036315) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

5,695 บาท

(KSPN-036-06-106) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #18 (1.22 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

Placeholder

5,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-06-106) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #18 (1.22 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน