(รหัสสินค้า : 036012) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036012) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 6 หุน (3/4) / ม้วน

2,854 บาท

(KSPN-036-01-205) (01-แบบม้วน)
เบอร์ #22 (0.68 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร) (KR)

Placeholder

2,854 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-01-205) (01-แบบม้วน)
เบอร์ #22 (0.68 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร) (KR)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน