(ยกเลิก) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3-1/8 นิ้ว

(ยกเลิก) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3-1/8 นิ้ว

27,995 บาท

(KSPN-036-02-311) (02-แบบท่อเส้น)
3-1/8 OD 3 ID (2.77 mm)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

Placeholder

27,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-311) (02-แบบท่อเส้น)
3-1/8 OD 3 ID (2.77 mm)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

KSPN