ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4-1/8 นิ้ว

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 4-1/8 นิ้ว

27,995 บาท

(KSPN-036-02-313) (02-แบบท่อเส้น)
4-1/8 OD 4 ID (3.40 mm)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

Placeholder

27,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-313) (02-แบบท่อเส้น)
4-1/8 OD 4 ID (3.40 mm)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น