ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 3 หุน (3/8)

945 บาท

(KSPN-036-02-392) (02-แบบท่อเส้น)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

Placeholder

945 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-392) (02-แบบท่อเส้น)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น