(รหัสสินค้า : 036306) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-1/8 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 036306) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ K ขนาด 1-1/8 นิ้ว

3,785 บาท

(KSPN-036-02-306) (02-แบบท่อเส้น)
1-1/8 OD 1 ID (1.65 mm)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

Placeholder

3,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-306) (02-แบบท่อเส้น)
1-1/8 OD 1 ID (1.65 mm)
แบบหนาพิเศษ ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น