(รหัสสินค้า : 036213) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4-1/8 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 036213) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 4-1/8 นิ้ว

14,785 บาท

(KSPN-036-02-213) (02-แบบท่อเส้น)
4-1/8 OD 4 ID (2.79 mm)
แบบหนา ยาว 6 เมตร

Placeholder

14,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-213) (02-แบบท่อเส้น)
4-1/8 OD 4 ID (2.79 mm)
แบบหนา ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น