(รหัสสินค้า : 036205) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 036205) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 7 หุน (7/8)

2,075 บาท

(KSPN-036-02-205) (02-แบบท่อเส้น)
7/8 OD 3/4 ID (1.14 mm)
แบบหนา ยาว 6 เมตร

Placeholder

2,075 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-205) (02-แบบท่อเส้น)
7/8 OD 3/4 ID (1.14 mm)
แบบหนา ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น