(รหัสสินค้า : 036110) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-5/8 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 036110) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 2-5/8 นิ้ว

9,785 บาท

(KSPN-036-02-110) (02-แบบท่อเส้น)
2-5/8 OD 2-1/2 ID (1.65 mm)
ยาว 6 เมตร

Placeholder

9,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-110) (02-แบบท่อเส้น)
2-5/8 OD 2-1/2 ID (1.65 mm)
ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น