(รหัสสินค้า : 036103) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 5 หุน (5/8)

(รหัสสินค้า : 036103) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 5 หุน (5/8)

745 บาท

(KSPN-036-02-103) (02-แบบท่อเส้น)
(5/8 OD,1/2 ID) (0.71 mm)
ยาว 6 เมตร

Placeholder

745 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-103) (02-แบบท่อเส้น)
(5/8 OD,1/2 ID) (0.71 mm)
ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น