(รหัสสินค้า : 036104) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 036104) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 6 หุน (3/4)

975 บาท

(KSPN-036-02-104) (02-แบบท่อเส้น)
3/4 OD 5/8 ID (0.76 mm)
ยาว 6 เมตร

Placeholder

975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-104) (02-แบบท่อเส้น)
3/4 OD 5/8 ID (0.76 mm)
ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น