(รหัสสินค้า : 036101) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 036101) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ M ขนาด 3 หุน (3/8)

358 บาท

(KSPN-036-02-101) (02-แบบท่อเส้น)
3/8 OD 1/4 ID (0.64 mm)
ยาว 6 เมตร

Placeholder

358 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-101) (02-แบบท่อเส้น)
3/8 OD 1/4 ID (0.64 mm)
ยาว 6 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น