(รหัสสินค้า : 036065) ท่อทองแดง สำเร็จรูป 3 หุน / 2 หุน (มีแฟร์นัท)

(รหัสสินค้า : 036065) ท่อทองแดง สำเร็จรูป 3 หุน / 2 หุน (มีแฟร์นัท)

549 บาท

(KSPN-036-03-201) (03-ท่อสำเร็จ)
ความยาว 4 เมตร หนา 0.6 mm
(9.52 x 0.60 / 6.35 x 0.60 x L=4M)

549 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-03-201) (03-ท่อสำเร็จ)
ความยาว 4 เมตร หนา 0.6 mm
(9.52 x 0.60 / 6.35 x 0.60 x L=4M)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด