(รหัสสินค้า : 036064) ท่อทองแดง สำเร็จรูป 5 / 3 หุน (ไม่มีแฟร์นัท)

(รหัสสินค้า : 036064) ท่อทองแดง สำเร็จรูป 5 / 3 หุน (ไม่มีแฟร์นัท)

1,156 บาท

(KSPN-036-03-104) (03-ท่อสำเร็จ)
ความยาว 4 เมตร หนา 0.7 mm
(15.87 x 0.70 / 9.52 x 0.70 x L=4M)

1,156 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-03-104) (03-ท่อสำเร็จ)
ความยาว 4 เมตร หนา 0.7 mm
(15.87 x 0.70 / 9.52 x 0.70 x L=4M)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด