(รหัสสินค้า : 036080) ท่อทองแดง สำเร็จรูป INABA DENKO 5/2 หุน

(รหัสสินค้า : 036080) ท่อทองแดง สำเร็จรูป INABA DENKO 5/2 หุน

6,899 บาท

(KSPN-036-03-303) (03-ท่อสำเร็จ)
รุ่น PC2520U-JE ยาว 20 M (0.61 X 0.81)
(1/4 x 0.61 / 5/8 x 0.81) (ฉนวนหนา 8×10 mm)

Placeholder

6,899 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-03-303) (03-ท่อสำเร็จ)
รุ่น PC2520U-JE ยาว 20 M (0.61 X 0.81)
(1/4 x 0.61 / 5/8 x 0.81) (ฉนวนหนา 8×10 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน