(รหัสสินค้า : 036084) ท่อทองแดง สำเร็จรูป INABA DENKO 5 / 3 หุน

(รหัสสินค้า : 036084) ท่อทองแดง สำเร็จรูป INABA DENKO 5 / 3 หุน

9,165 บาท

(KSPN-036-03-321) (03-ท่อสำเร็จ)
รุ่น PC3520-JE ยาว 20 M (0.80 X 1.00)
(3/8 x 0.80 / 5/8 x 1.00) (ฉนวนหนา 8×8 mm)

Placeholder

9,165 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-03-321) (03-ท่อสำเร็จ)
รุ่น PC3520-JE ยาว 20 M (0.80 X 1.00)
(3/8 x 0.80 / 5/8 x 1.00) (ฉนวนหนา 8×8 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน