(รหัสสินค้า : 036085) ท่อทองแดง สำเร็จรูป INABA DENKO 6 / 3 หุน

(รหัสสินค้า : 036085) ท่อทองแดง สำเร็จรูป INABA DENKO 6 / 3 หุน

9,125 บาท

(KSPN-036-03-322) (03-ท่อสำเร็จ)
รุ่น PC3620-JE ยาว 20 M (0.80 X 1.00)
(3/8 x 0.80 / 3/4 x 1.20) (ฉนวนหนา 8×10 mm)

Placeholder

9,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-03-322) (03-ท่อสำเร็จ)
รุ่น PC3620-JE ยาว 20 M (0.80 X 1.00)
(3/8 x 0.80 / 3/4 x 1.20) (ฉนวนหนา 8×10 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน