ท่อน้ำทิ้ง แอร์วอลไทป์ทั่วไป แอร์มิตซู

ท่อน้ำทิ้ง แอร์วอลไทป์ทั่วไป แอร์มิตซู

สินค้าแนะนำ

78 บาท

(KSPN-025-01-102) (01-ท่อน้ำทิ้ง แอร์วอลไทป์)
(1326282)(1059821)
ขนาดท่อเข้า 4 หุน ออก 3 หุน (ต่อท่อนำทิ้ง)
ขนาดยาว 60 CM

78 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-025-01-102) (01-ท่อน้ำทิ้ง แอร์วอลไทป์)
(1326282)(1059821)
ขนาดท่อเข้า 4 หุน ออก 3 หุน (ต่อท่อนำทิ้ง)
ขนาดยาว 60 CM

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น