(รหัสสินค้า : 042025) นาฬิกา ไทม์เมอร์ตู้เย็น TMDE 503 ZC2

(รหัสสินค้า : 042025) นาฬิกา ไทม์เมอร์ตู้เย็น TMDE 503 ZC2

270 บาท

(KSPN-042-04-103) (04-ไทม์เมอร์ ซันเกียวใหญ่)
(ซันเกียวใหญ่)
(ไฟเข้า 1,4) ตัวตั้งเวลาตู้เย็น
(SHARP,TOSHIBA)

Placeholder

270 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-042-04-103) (04-ไทม์เมอร์ ซันเกียวใหญ่)
(ซันเกียวใหญ่)
(ไฟเข้า 1,4) ตัวตั้งเวลาตู้เย็น
(SHARP,TOSHIBA)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน