(รหัสสินค้า : 043909) น้อตตัวเมียสำหรับน้อตสีดำ ขนาด 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 043909) น้อตตัวเมียสำหรับน้อตสีดำ ขนาด 2 หุน (1/4)

49 บาท

(KSPN-043-22-102) (22-น้อตตัวเมีย น้อตยึดแขวนแอร์)
สำหรับ 043011 (2 of 3)
(ก.ก. ละประมาณ 500 ตัว)

Placeholder

49 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-043-22-102) (22-น้อตตัวเมีย น้อตยึดแขวนแอร์)
สำหรับ 043011 (2 of 3)
(ก.ก. ละประมาณ 500 ตัว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กก.